Anasayfa » Rehber » Sentiment Analizi Nedir?

Sentiment Analizi Nedir?

Sentiment incelemeyi, bir metin parçasının duyarlılığını tanımlama sürecidir; bu, pozitif, negatif veya tarafsız olup olmadığını tanımlamak anlamına kazanç. Bu görev, şirketler tarafından daha iyi kararlar vermekten alıcı hizmetlerini iyileştirmeye kadar muhtelif biçimlerde kullanılabilir. Duygu incelemesinin sağlayabileceği yararlardan kimileri şunlardır;

Daha iyi kararlar Vermek:

Sentiment incelemeyi, şirketlerin alıcılarının nasıl sezdikleri hakkında bilgi sağlayarak daha iyi kararlar vermelerine destekçi olur. Bu bilgiler, misalin hangi içeriğin üretileceği ve nasıl pazarlanacağı mevzusunda daha iyi tercihler yapmanıza destekçi olabilir.

Alıcı Hizmetlerinin İyileştirilmesi:

Sentiment incelemeyi için yaygın bir kullanım, alıcı hizmetleri bağlamlarındadır. Alıcılarınızın nasıl sezdiğini kavrayarak, onlara daha şahsileştirilmiş destek sağlayabilir ve gereksinimlerine süratli bir biçimde cevap verebilirsiniz. Bu, onlarla ilişkinizi geliştirmenize ve nihayetinde iş karınızı artırmanıza destekçi olacaktır.

Yeni Fikirler Üretmek:

Sentiment incelemeyi, alıcılarınızın gereksinimlerine özel olarak uyarlanmış ürün ve hizmetler için yeni fikirler üretmek için de kullanılabilir. Mevcut ürün ve hizmetlere karşı duygularını kavrayarak, daha evvel düşünmemiş olabilecekleri yeni fikirler üretebilirsiniz.

Kullanıcı Katılımını Varsayım Etme:

Sentiment incelemeyi, hangi kullanıcıların bir içerik veya ürünle en çok ilgileneceğini varsayım etmek için de kullanılabilir. Bu bilgiler daha sonra pazarlama mücadelelerini buna göre tasarlamak için kullanılabilir.

Sentiment incelemeyi, şirketlerin bu avantajları ve daha aşırısını elde etmek için olası olan en kısa vakitte otomatikleştirmeyi düşünmeleri gereken ehemmiyetli bir görevdir. İşletmelerin natürel dil harekâta NLP ve makine öğrenimi algoritmaları dahil olmak üzere duyarlılık incelemeyi görevlerini yerine getirirken alabilecekleri bir dizi değişik yaklaşım vardır.

Bununla beraber, bu teknolojiyle alakalı etik evhamlar gibi pratikte uygulanırken göz önünde bulundurulması gereken bazı güçlükler de vardır. Ne olursa olsun, duyarlılık incelemeyi, şirketlerin harekâtları hakkında şuurlu kararlar almak için kullanmaya devam etmeleri gereken ehemmiyetli bir vasıta olmaya devam etmektedir.

Sentiment İncelemesinin Avantajları Nelerdir?

Karar verme söz mevzusu olduğunda, şirketler en iyi tercihleri yapmalarına destekçi olmak için muhtelif bilgilere güvenir. Bu bilgiler pazar araştırmasından, alıcı hizmetleri tahlillerinden, ürün analizlerinden ve daha aşırısından gelebilir. Ancak, ehemmiyetli bir bilgi parçası alıcı duyarlılığıdır. Sentiment incelemeyi, metindeki duygu ve görüşleri belirlemek için natürel dil işlemeyi NLP kullanan bir tekniktir. Bu, şirketlerin alıcılarının nasıl sezdiğini kavramalarını sağlar ve gereksinimlerine öncelik vermelerini sağlar.

Sentiment incelemeyi, şirketler tarafından muhtelif biçimlerde kullanılabilir. Misalin, alıcıların ürün veya hizmetler açısından ne istediklerini ve lüzum dinlediklerini kavramak için pazar araştırmasında kullanılabilir. Alıcı hizmetleri analitiğinde, alıcıların aldıkları destek seviyesinden ne kadar memnun olduklarını tanımlamak için de kullanılabilir. Ve son olarak, alıcıları neyin mutlu ve mutsuz ettiğini kavrayarak daha iyi alıcı tecrübeleri geliştirmek için duyarlılık incelemeyi kullanılabilir.

Sentiment incelemesini kullanarak şirketler, alıcı geri bildirimlerine süratli ve tesirli bir biçimde cevap verebilirler. Bu, kuruluşların ürün ve hizmetlerinin niteliğini iyileştirmelerine destekçi olurken aynı zamanda pazardaki yeni meyilleri ve fırsatları tanımlamalarına destekçi olur. Kısacası, duyarlılık incelemeyi, kuruluşların işleri için daha iyi kararlar vermelerine destekçi olan güçlü bir taşıttır.

İş dünyasında Sentiment İncelemeyi Nasıl Kullanılır, Ehemmiyeti Nedir?

Sentiment incelemeyi, bir metnin duygularını tahlil etmek için kullanılan bir teknolojidir. Bu, bir grup insanın tavır ve duyguları hakkında fikir edinmek veya emin bir içerik parçasının duygularını tanımlamak için yapılabilir. Bir metindeki duyguları tahlil ederek, duygu incelemeyi, şirketlerin hangi pazarlama kampanyalarının yürütüleceği, hangi ürünlerin üretileceği ve hatta hangi alıcıların yakalanacağı veya kaybedileceği mevzusunda karar vermelerine destekçi olabilir.

Sentiment incelemeyi söz mevzusu olduğunda, tahlil edilen üç ana Doğrultu vardır: ton, içerik ve bağlamdır. Ton, diksiyon ve sözdizimi gibi şeylerle tanımlanır. Tümcelerin Doğrudan veya dolaylı olup olmadığı, pozitif veya negatif kelime tercihi ve alaycılık gibi şeyleri kapsar.

İçerik, hakikatlerin Doğru bir biçimde sunulup sunulmadığı, argümanların anlamlı bir biçimde yapılıp yapılmadığı ve görüşlerin içtence ifade edilip edilmediği gibi şeyler için tahlil edilir. Bağlam, tümcelerin kendi bağlamlarına ne kadar iyi uyduğunu ifade eder misalin, tweet ’lere karşı blog gönderileri olarak yazılıp yazılmadıklarını. Bir metindeki her tümce için noksansız bir duygu incelemeyi puanı oluşturmak için her üç istikamet de beraber çalışır.

Oy Ver