Anasayfa » Rehber » Grafoloji Nedir?

Grafoloji Nedir?

Grafoloji son günlerde oldukça fazla gündeme gelmeye başlamış bir kavram olarak ön tasarıya çıkıyor. Grafoloji asırlardır kendini ifade etme ve kişisel gelişim şekli olarak kullanılmıştır. İnsanlar bunu kendi kişiliklerini ve tavırlarını daha iyi kavramak için kullandılar. Ek olarak, grafologlar genellikle bir şahsın karakterini değerlendirirken psikometri veya astroloji gibi başka teknikler kullanırlar. Grafolojinin esaslarını kavrayarak, insanlar arasındaki ilişkileri daha iyi değerlendirebilir ve hatta irtibat marifetlerinizi geliştirebilirsiniz. Kısacası, grafoloji hakkında bilgi edinmek, çevrenizdekileri olduğu kadar kendinizi de daha iyi kavramanıza destekçi olabilir.

Grafoloji Nasıl Kullanılır?

Bir şahsın yazılı metnini tahlil ederek, Grafologlar kişilikleri, duyguları ve düşünceleri hakkında fikir edinebilirler. Bu bilgiler psikoloji, psikiyatri ve ceza hukuku gibi muhtelif alanlarda son derece bedelli olabilir.

Grafolojinin en yaygın kullanımlarından biri, bir şahsın zekasını ve tavrını değerlendirmektir. Bir şahsın harfleri ve sözcükleri nasıl oluşturduğuna bakarak, Grafologlar ne kadar zeki olduklarını ve pozitif ya da olumsuz duyguları olup olmadığını tanımlayabilirler. Bu bilgiler, birinin belli bir işe uygun olup olmayacağının belirlenmesinde de destekçi olabilir.

Grafoloji ayrıca şahsiyet özelliklerine belirleyebilir ve bir şahsın tutumu hakkında ipuçları sağlayabilir. Misalin, birinin asabi olduğunda kavgacı olma meylinde olduğunu biliyorsanız, bir müzakere sırasında onlardan uzak durmayı düşünebilirsiniz. Ek olarak, Grafoloji, diğer analitik yöntemleri kullanarak tespit edilmesi güç tutum kalıplarını ortaya çıkarabilir. Misalin, birinin İngilizce tümcelerde her sözcüğün sonunda her zaman F harfi ile yazdığını, ancak İspanyolca tümcelerde asla yazmadığını fark ederseniz, bu kandırmacanın göstergesi olabilir F = eril harf; S = dişil harf.

Grafoloji Bize Ne Söyleyebilir?

Grafoloji nedir? Basitçe söylemek gerekirse, kişilik ve şahsiyet özelliklerini tahlil etmek el yazısı çalışmasıdır. Şahsın el yazısının psikolojik gidişatını, duygularını ve benlik saygısını yansıttığına inanılmaktadır. Grafologlar, belli özellikleri gösteren kalıpları aramak için bir şahsın yazı stilini tahlil eder. Misalin, bir şahsın ebadının, aralığının, basıncının, mürekkep akışının ve vuruş cinslerinin tahlili, ferdin güven seviyeyi, yaratıcılığı, detaylara gösterilen dikkat, motivasyon ve enerji hakkındaki bilgileri ortaya çıkarabilir. Şahsiyet profilleri, sol sağ meyil, yuvarlaklık ve el hareketlerinin ve harflerin ebadı arasındaki balansın değerlendirilmesinden elde edilebilir.

Grafoloji asırlardır var olmuştur, ancak son zamanlarda ana akım kabul görmeye başlamıştır. Bu muhtemelen el yazısını tahlil etmekten elde edilebilecek bilgi zenginliğinden kaynaklanmaktadır. Misalin: bir şahsın güven seviyesinin değerlendirilmesi, kalemini veya mermi kalemini ne kadar sıkı yakaladıkları ile tanımlanabilir; Bir şahsın yaratıcılığının tahlili, nasıl yazdıklarına başka bir deyişle, döngü veya düz çizgileri seçim edip etmediklerine vb. Göre tanımlanabilir. Grafoloji, fertler hakkındaki kişisel bilgileri ifşa faktörün yanı sıra, insanların kendilerini daha iyi kavramalarına destekçi olmada da bereketli olabilir. Güçlü ve cılız Doğrultularını el yazısı stilleriyle kavrayarak, insanlar daha fazla öz farkındalık kazanabilirler, her türlü kişisel gelişim için lüzumlu olan bir etmen olarak öğrenilir.

El Yazısı İncelemesinde Sembolizm

El yazısı tahlili, şahsiyet özelliklerini ve psikolojik özelliklerini tahlil etmek için kullanılan asırlık bir uygulamadır. Günümüzde el yazısı tahlili, sembollerde saklı anlamlar bulmaktan zihinsel ve duygusal vaziyetleri teşhis etmeye kadar muhtelif biçimlerde kullanılmaktadır.

İlk olarak, grafolojinin ne olduğuna belirleyelim. Şahsiyet özelliklerini ve psikolojik özellikleri tahlil etmek de dahil olmak üzere yazılı metnin ve sonuçlarının incelenmesidir. Harf yaradılışlarını ve yazı stillerini hakimiyet etmek gibi el yazısı tahlili yapmak için kullanılabilecek bir hayli değişik yöntem vardır. Güçlü bir teşhis taşıtı oluşturmak için değişik tahlil cinsleri de bir araya getirilebilir.

Misalin, imza tahlili aralığa, büyümeye, ebada, stile ve renge dikkat eder. Diğer tahlil şekilleriyle biyografik detaylar veya işaret dili gibi birleştirildiğinde, yazarın bilinçsiz duygu ve hislerine ait içgörüleri ortaya çıkarmak için güçlü bir taşıt olabilir.

Artık grafolojinin ne olduğunu bildiğinize göre, işyerinde nasıl kullanılabileceğine dair bazı misallere bir göz atalım. Bunun destekçi olmasının bir yolu, el yazısı içindeki sembolleri tahlil etmektir. Analist, sembollerin ve harflerin arkasındaki anlamı kavrayarak, yazarın şuurlu ve bilinçaltı duygularına ait içgörüleri ortaya çıkarma potansiyeline sahiptir. Bu bilgiler genellikle kişisel ilişkiler veya iş vaziyetleri hakkında bedelli bilgiler sağlayabilir, karar verirken veya sorunları çözerken size avantaj sağlar.

Oy Ver