Anasayfa » Genel » Yasinden Önce ve Sonra Okunacak Dualar

Yasinden Önce ve Sonra Okunacak Dualar

Yasinden evvel ve sonra okunacak dualar konusunda ziyaretçilerimizden çokça soru geldi. Bizlerde Yasinden evvel ve sonra okunacak dualar konusunda araştırmamızı yaparak en Doğru biçimde ziyaretçilerimize bilgi vermekten yana olacağız. Bu içeriğimizde Yasinden evvel okunacak dua ve Yasinden sonra okunacak dua ile beraber Yasinden evvel ve sonra okunacak dualar neler? Bu mevzu da sizlere bilgi paylaşmış olacağız.

Yasinden Evvel Okunacak Dua

Peygamber Efendimiz şöyle emretmiştir: Yüce Allah taha ve yasin surelerini gökleri ve yeri yaratmadan bin sene evvel okudu. Melekler Kuranı duyunca: ” Üzerine bu sureler inecek ümmete müjdeler olsun ! Bu sureleri gönülden taşıyanlara müjdeler olsun. Bu sureyi okuyan kişilerede müjdeler olsun “dediler.

“Geceleyin Allahın rızasını göstererek yasin suresini okuyan kimsenin günahları bağışlanır. Öyleyse bu sureyi ölülerinize okuyun”

Duanın Türkçe Okunuşu

Allâhümme innî es ’elüke sabran cemîlen ve kalben selîma. ve lisânen zâkirâ. ve düâen müstecâbâ. ve kitâben yemînâ. verizkan halâlen. ve ne ıymen mukıymen. ve cenneten ve harîran. ve nadratan ve sürûrâ. yâ kâdıye ’l hâcât. yâ mucîbe ’d deavât. yâ kâşife ’d-durri ve ’l-beliyyât. yâ âli-me ’s-sirri ve ’l hafiyyât. ik ’dı hâcetî fî hâzihi ’ssâati ’l-mübâraketi. bi hurmeti Yâsin. ve ’l-Kur ’âni ’l-Kerîm. fe izâ kadâ emran fe innemâ yekûlü lehû kün fe yekûn, fe süb ’hâne ’llezî bi yedihî melekûtü küll, şey ’in ve ileyhi terceûn. ve sallellâhü âlâ seyyidina muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmeıyn.

Yasinden Evvel Okunacak Duanın Anlamı

Ey Allahım.Senden hoş sabır, pak kalp, konuşan dil, kabul olunan dua,cenneti kazandıracak amel defteri, helal rızık, devam edici nimet, cennet elbiseleri, hoş mutluluk istiyorum.Ey gereksinimleri gideren, Ey davetlere icabet eden, ey bela ve yoksullukları gideren, ey sırları ve saklılıkları bilen, dilediğimi kabul et ve gereksinimlerimi gider Şu mubarek saatte Yasin ve kur-anı kerim hürmetine.Çünkü sen birşeyin olmasını istediğinde ona sadece ol dersin o da hemen oluverir ve herşeyin saltanatı kendi elinde olan ve her şeyin ve hepimizin kendisine döneceğimiz rabbimiz seni tesbih ederim.

Yasinden Sonra Okunacak Dua

E ’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil-Alemiyn. Vesselatü vesselamü ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi  ecmeiyn! Allahümme inni es ’elüke  sabran  cemilan. Ve kalben selima. Ve lisanen zakira. Ve dua ’en müstecaba. Ve yazıtın yemina. Ve rızkan halala. Ve naimen mukima. Ve cenneten ve harira.Ve nadraten ve sürura. Ya kadiyel ‘hacat. Ve ya mucibet deavat. Ya kaşıfed ’durri vel ’belliyyat. Ya alimes ’sırrı vel ’hafiyyat. İkdı haceti fi  hazihıs ’saatil ’mübaraketi bihürmeti yasin vel ’kuranil ‘ hakiym.Feiza kada emran fe innema yekulü lehu kün feyekun. Fesubhanellezi biyedihi melekutü külli şey ’in ve ileyhi turceun.

Yasinden Sonra Okunacak Duanın Anlamı

Ya Rab okuduğum Yasin-i Şerifi dergah-i  izzetinde yüce katında kabul eyle . Ya Rabbi sevabını sevgili peygamberimiz Hz.Muhammet Aleyhisselamın aziz, latif ruhu şeriflerine hediye eyledik, haberdar eyleyıp kabul eyle ya Rabbi. Can Vermişlerimizi ve tümcemizin peygamberimizin şefaatına nail eyle ya Rabbi. Tam Peygamber efendilerimizin ve bilcümle Evliyaullahın mübarek ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi.

Ya Rab okuduğumuz Yasin-i Şerifin sevabına can vermişlerimizin aziz ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi*. Mezarları Kur ’an ’ın nuruyla nur olsun, makamları cennet olsun ya Rabbi. Mezarlarını cehennem çukuru olmaktan koru ya Rabbi. Okunan bu Yasin ’i Şerif ’i ve dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bi-hurmeti Taha ve Yasin, vel hamdülillahi Rabbil-alemiyn.

Oy Ver