Anasayfa » Genel » Sözleşmeli Öğretmen Maaş Hesaplama

Sözleşmeli Öğretmen Maaş Hesaplama

Sözleşmeli hoca ücret hesaplama özellikle son yarıyıllarda artan sözleşmeli hocalar tarafından sıkça incelenmektedir. Sözleşmeli hocaların ücretleri ile ceddilmiş hocaların ücretleri arasında değişiklik söz konusu olduğundan şahısların ücret hesaplamaları da spektrum göstermektedir.

Özellikle sözleşmeli hoca ücretleri ülkenin eğitim sistemi ve hocalar için belirleyecekleri fiyatlara göre farklılık göstermektedir. Hocaların ücretleri genellikle alttaki etmenlerle belirlenir:

Eğitim seviyeyi Mesleki tecrübe Görev yeri Hocanın görev yaptığı mektebin statüsü Sözleşmeli hocanın sözleşme süresi

Hocaların lisans, yüksek lisans, hekime gibi eğitim seviyeyi ücretlerini etkilemektedir. Hocaların mesleki tecrübeyi çoğaldıkça, ücretleri de yükselmektedir. Hocaların çalıştıkları mektebin veya bölgenin ekonomik vaziyeti ücretlerini etkilemektedir.

Hocanın görev yaptığı mektebin statüsü, ücretlerini etkileyebilmektedir. Misalin, ulusal eğitim bakanlığına bağlı mekteplerde çalışan hocaların ücretleri, özel mekteplerde çalışan hocaların ücretlerinden daha yüksek olmaktadır.

Hocanın sözleşme süresi de ücretini etkilemektedir. Misalin, uzun süreli sözleşmeler ücretlerin daha yüksek olmasına neden olabilir.

Sözleşmeli hoca ücretinizi hesaplamak için, tüm bu etmenlerin yanı sıra, ülkedeki eğitim sistemi ve hocaların fiyatları hakkındaki yasalar ve mevzuat gereği belirlenen hoca ücretlerini referans alarak hesaplanmaktadır.

Sözleşmeli hoca ücretlerinin belirlenmesinde, ülkede uygulanan sözleşmeli hoca ücretlerinin belirlenmesi için uygulanan standartların da hesaba katılması gerekmektedir.

4/B Sözleşmeli Hoca Ücreti

4/b sözleşmeli hoca ücreti, ülkedeki eğitim sistemi ve hocalara ödenecek fiyatlar belirlenmiş olan yasalara ve mevzuata göre hesaplanmaktadır.

 4/b sözleşmeli hocalar genellikle hoca adayları olarak görev yaparlar ve daha az tecrübeye sahiptirler. Bu sebeple, 4/b sözleşmeli hocaların ücretleri, daha tecrübeli hocaların ücretlerinden daha düşük olmaktadır.

Sözleşmeli Öğretmen Maaş HesaplamaSözleşmeli Hoca Ücret Hesaplama

9/1 Sözleşmeli Hoca Ücreti

9/1 sözleşmeli hoca ücreti, ülkedeki eğitim sistemi ve hocaların fiyatları hakkındaki yasalar ve mevzuat gereği belirlenir. 9/1 sözleşmeli hocalar tecrübe seviyesinde yeni başlayan hocalar olarak kabul edildikleri için daha az tecrübeye sahip olmaktadırlar.

Bu sebeple de tecrübe çoğaldıkça hoca ücreti de yükselmekte olup bu grupta yer alan hocaların ücretleri en düşük seviyede olmaktadır.

Yeni Soyulan Sözleşmeli Hoca Ücreti

Yeni soyulan sözleşmeli hoca ücreti, 9/1 hoca ücreti olarak adlandırılmakta olup belirlenen asgari ücret seviyesinde uygulanmaktadır.

Özellikle Türkiye ’de belirlenmiş olan hoca fiyatları ile alakalı yasalar ve mevzuat bilgisi fiyatların belirlenmesi hususunda tesirli rol oynamaktadır.

Tecrübe açısından en alt seviyede bulunan hocalar ücret olarak asgari meblağdaki ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

Bu sebeple ülkede en düşük ücret yeni ceddilmiş olan veya sözleşmeli hocalar tarafından alınırken tecrübe çoğaldıkça ve meslekteki sene süresi çoğaldıkça alınan ücret de çoğalış göstermektedir.

Net ücret bilgisi için ulusal eğitim bakanlığı tarafından yapılan ücret açıklamalarının takip edilmesi gerekmekte olup enflasyonu veya seneye bağlı olarak ücret ölçüsünde çoğalış alana gelmektedir. Bu sebeple hoca ücretleri sahip olunan tecrübe süresine göre başka bir deyişle meslekte bulunma süresine göre değişiklik göstermektedir.

Oy Ver