Anasayfa » Yazılım » Binary Nedir?

Binary Nedir?

İkili kod, rakamları, harfleri ve değişik simgeleri iki basamak kullanarak temsil eden bir sistemdir: 0 ve 1. Sistem çalışır, zira her rakama iki sıfır veya birin eşsiz bir kombinasyonu soyulur. Misalin, 12 rakamı 1000 kombinasyonu ile temsil edilir, zira 1 artı 2 3 ’e denktir. İkili kodun kullanımı, Gottfried Wilhelm Leibniz ’in ikili rakamlarla hesaplamak için bir sistem geliştirdiği 17. asrın başlarında başladı. Leibniz ’in sistemi daha sonra Charles Babbage tarafından geliştirildi ve çağdaş bilgisayarın temelini oluşturdu. Dijital aygıtlar daha yaygın hale geldikçe, ikili kod bilgiyi temsil faktörün standart yolu haline geldi. Hesaplamanın ilk günlerinde, ikili kod delikli kartlarda saklandı. Günümüzde en çok bilgisayar yazılımlarında ve elektronik makinelerin devrelerinde kullanılmaktadır.

Binary İkili Kod Ne İşe Verim?

İkili kod, bilgileri ve direktifleri birler ve sıfırlar dizisi olarak temsil eden bir sistemdir. Bilgisayarların ve dijital makinelerin temel dilidir ve işletim sistemleri ve uygulamalardan web sitelerine ve ağ irtibatlarına kadar her şeyde kullanılır. İkili kod, bilgisayarların bilgileri depolamak ve işlemek için kullandığı elektrik sinyallerine kolayca girip çıkabileceğinden, dijital bilgileri depolamak ve işlemek için özellikle kullanışlıdır. Bilgisayarlar tarafından yürütülebilen algoritmalar olarak öğrenilen çok kolay programlar oluşturmak için de kullanılabilir.

İkili kod sistemi, bilgiyi çok özlü bir biçimde temsil faktörün bir yoludur. İkili kodda, her harf, sayı veya simge 0s ve 1s kombinasyonu ile temsil edilir. Misalin, “A” harfi 01000001 rakamı ile temsil edilebilirken, “9” rakamı 10011001 rakamı ile temsil edilebilir. İkili kod sistemi, elektronik olarak iletilen bilgileri temsil etmek için özellikle faydalıdır. Bunun sebebi, çok az yer kaplaması ve elektronik aygıtlar tarafından kolayca çözülebilmesidir. Ek olarak, ikili kod sistemi çok tehlikesizdir, zira uygun taşıtlar olmadan deşifre etmek çok güçtür. İkili kod sistemi en çok elektronik civarda bilgi iletmek için kullanılırken, bilgileri dijital formatta depolamak için de kullanılabilir. Bu, özellikle bilgisayar direktifleri gibi ondalık sistemde kolayca temsil edilmeyen bilgileri depolamak için kullanışlıdır.

Binary İkili Kod Kullanım Alanları

İkili kod, dijital bilgileri depolamak ve iletmek için kullanılır. İkili kodun en yaygın kullanımı, kodun bir bayt dijital bilgi oluşturan tek tek bitlerin açma- kapama gidişatlarını temsil etmek için kullanıldığı bilgisayarlardadır. İkili kod, metin, fotoğraf ve değişik bilgi cinslerini temsil etmek için de kullanılabilir.

İkili yazılım sistemleri, bilgileri 0 ’lar ve 1 ’ler biçiminde depolayan bilgisayar programlarıdır. Bu cins yazılımlar genellikle işletim sistemlerinde, derleyicilerde ve bilgi tabanı sistemlerinde kullanılır. İkili sistem, tüm bilgileri temsil etmek için iki simge kullanan bir sistemdir. İki simge tipik olarak 0 ve 1 ’dir, ancak rastgele bir şey olabilirler. İlk bilgisayarların çoğu, değişik sistemlere göre üretimi daha kolay ve anlaşılması daha kolay oldukları için ikili sistemler kullanıyordu.

Binary İkili Kod Matematiksel İfade Edilişi

İkili, temel ilkel matematiksel form 2 ’dir. İkili rakamlar 0 ve 1 ünitelerinden oluşur. Bu rakamlar, 2 ’nin eforları açısından değişik tüm rakamları temsil eder. Misalin, 10 tabanındaki 1010 rakamı, 2 tabanındaki 8 ’e denktir. İkili rakamlar, manipüle edilmesi ve işlenmesi kolay oldukları için bilgisayar bilgilerini temsil etmek için kullanılır.

Binary günümüzde her ünitenin 2 ’lik bir efora sahip olduğu iki parçalı bir sayı sistemidir. Sayı sistemi temel 2 ’dir zira rakamı temsil etmek için kullanılan 0 ve 1 olmak üzere sadece iki simge vardır. İkili en kolay sayı sistemidir. İkili sayı sistemi bilgisayar bilimi alanında çok ehemmiyetlidir. Bir bilgisayardaki hemen hemen tüm bilgiler ikili şekilde temsil edilir. Bilgisayarlar günümüzde yalnızca ikili dili anlar.

İkili Bir Kod Sistemi Rakamı Ondalık Rakama Nasıl Dönüştürülür?

İkili bir rakamı ondalık rakama dönüştürmek için rakamı 2 ’ye ayrılın ve kalanını alın. Kalan kısmı ve kısmı parçalanmanın neticeyi yazın. İki rakamı ilave edin. Misalin, 1101 ikili rakamını ondalık rakama dönüştürmek için 1101 ’i 2 ’ye ayrılın ve kalanını alın. Kalan 1 ve kısmı 5 yazın. İki rakamı 1 + 5 ilave edin ve netice 6 olur. Başka Bir Deyişle, ikili sayı 1101 ile temsil edilen ondalık sayı 6 ’dır. 1010 ikili rakamını ondalık rakama dönüştürmek için 1010 ’u 2 ’ye ayrılın ve kalanını alın. Kalan 0 ve kısmı 5 yazın. İki rakamı 0 + 5 ilave edin ve netice 5 olur. Başka Bir Deyişle, ikili sayı 1010 ile temsil edilen ondalık sayı 5 ’tir.

Oy Ver