Anasayfa » Genel » 30 Günlük Sigorta Acentesi Staj Defteri Misali

30 Günlük Sigorta Acentesi Staj Defteri Misali

Ziyaretçilerimizden çok sık bir biçimde 30 günlük sigorta acentesi staj defteri misali mevzusunda sual almaktaydık. Bu içeriğimizle beraber ziyaretçilerimize 30 günlük sigorta acentesi staj defteri misali mevzusunda destekçi olacağız. Aynı zamanda doldurulmuş sigorta acentesi staj defteri mevzusunda da tüm ayrıntıları aktarmış olacağız.

Sigorta kısmı okuyorsanız ve sigorta acentesi mevzusunda staj defteri arıyorsanız bu içeriğimiz sizlere destekçi olacaktır. 30 günlük sigorta acentesi misali için altta yer alan doldurulmuş sigorta acentesi staj dosyasını misal alabilir ve staj dosyanızı süratli bir biçimde doldurabilirsiniz.

30 Günlük Sigorta Acentesi Staj Defteri Misali

30 Günlük Sigorta Acentesi Staj Defteri

Gün gün olan biten hakkında tüm ayrıntılar staj defteri içerisinde paylaşılmıştır. Misalde yer alan staj defterini taklit ederek sizde kendi staj defterinizi doldurabilirsiniz.

Gün: Ofis çalışanları ile tanışma ofisi tanıma gibi işler yapıldı. Ofiste yapılan işler hakkında bilgi alındı.Gün: birinci ve ikinci sınıf mükelleflerin dosyaları incelendi. Dosya içerikleri ve belge kumpaslarına bakıldı.Gün: Yakın adreste olan mükellefler tarif edilerek, alakalı aya ait muhasebe belgeleri toplandı.Gün: Mükelleflerden bir araya gelen dokümanlar dosyalarına tarih sırasına göre takıldı. İkinci sınıf defterler şirket defterine kayıt edildi. Kdv gidişatlarına bakıldı.Gün: Birinci sınıf mükelleflerinin muhasebe programına ne biçimde kaydolunup mizanlarının nasıl çıkarıldığı yetkili dostlara bakılarak izlendi.Gün: Birinci sınıf tacirlerin belgeleri muhasebeleştirildikten sonra aylık mizanlardan şartnamelere nasıl aktarıldığı izlendi. İşyeri adresini değiştiren bir şirket defteri mükellefi için arzuhal hazırlandı. kira sözleşmeyi fotokopisi eklenerek ………… vergi dairesine verildi.Gün: hazırlanan tebliğler internet vergi dairesi e-şartname sitesinden, ………… vergi dairesine gönderildi ve tahakkukları çıkartıldı. Ödenecek meblağlar mükelleflere haber verildi.Gün: Aylık ve üç aylık yarıyıllara ait muhtasar bildirilerinin nasıl tertip edildiği izlendi. Muhtasarın hangi emelle yapıldığı öğrenildi.Gün: çıkartılan muhtasar tebliğler hakimiyet edilerek internet vergi dairesi e-şartname sitesinden, ……….. vergi dairesine gönderildi ve tahakkukları çıkartıldı. Ayrıca internet vergi dairesinden bir mükellefe ait vergi dairesi mükellefiyet yazısı alındı.Gün: bir işletmeye ait pay devri nasıl yapıldığı kollandı. Mersis sisteminden alakalı pay devri yapılması kollandı.Bankaya ve vergi dairesine alakalı harçlar yatırıldı. Pay devrinin firma ortakları tarafından karar defterine karar alınıp, payını devredecek ortakların noterden pay devri tahvili tertip edilip, Ortaklar hisse defterine pay devri tarih ve rakamı yazılıp ortaklar hisse defteri notere gidilip tasdik edilerek ……….. ticaret ve sanayi odasına alakalı dokümanlar teslim edildi patent için buluşma alındı.Gün: dününde pay devri için ticaret odasından alınan buluşma kağıdı ile odaya gidilip pay devri patenti yapıldı. Ticaret odası harcı yatırıldı.Gün: mükelleflerin dosyaları tekerrür irdelenerek dosyada en üs tarafta sırasıyla kdv bildirisi, muhtasar şartname, geçici vergi bildirisi, müesseseler/kazanç vergisi şartnameleri, sosyal sigortalar kurumu ile alakalı aylık prim ve hizmet dokümanları, işe giriş, işten çıkış ve genel yazışmaların sırasıyla kumpaslı bir biçimde olduğu incelendi. Takılacak dokümanlar yerlerine takıldı.Gün: Haziran ayına ait aylık sigorta ve hizmet dokümanları ile alakalı emekçilerin puantajları programdan yapılarak SGK internet sitesi e-bildirge sayfasından onaylandı ve tahakkukları çıkartıldı.Ödemeleri mükelleflere haber verildi.Gün: birinci sınıf mükelleflerin belgeleri muhasebe kaydına nasıl ve hangi kumpasta muhasebeleştirildiği izlendi ve bir işletmeye ait dokümanlar program civarından hakikat kayıt edildiğinin uygulaması yapıldı.Gün: muhasebe kaydı yapılan şirketin kdv vaziyetine aylık mizandan bakıldı. İndirilecek kdv ve hesaplanan kdv ’lerin yardımcı dökümleri alındı. Belgelerle meblağlılığına bakılarak yanlış kayıt edilip edilmediği incelendi. Zorunlu düzenlemeler yapılarak aylık mizan çıkartıldı. Çıkan mizandan kdv bildirisine nasıl aktarıldığı öğrenildi.Gün: mükelleflerin kdv, muhtasar bildirilerin tamamı tahakkuk edilip edilmediği gözden geçirildi. Bir mükellefin stok vaziyetine bakılarak, mükellefe bilgi verildi. Gün: yeni işe başlama yapılacak bir birey mükellefinin açılış operasyonlarının nasıl yapıldığı, hangi belgelerinin istendiğine bakıldı. Noterden firmanın resmi defteri tasdik ettirildi. İşe başlama-işi vazgeçme bildirimi dolduruldu.Gün: dün hazırlanan belgelerle vergi dairesine gidilip kazanç vergisi mükellefiyetine tabi kişinin kuruluş belgeleri teslim edildi. Şirketlerin BA-BS formları hazırlandı.Gün: Haziran ayı kdv, muhtasar, sosyal sigortalar kurumu tahakkuklarından kalanlar, ofis dostları ile beraber gidilip mükelleflere dağıtıldı. Dün hazırlanan BA-BS formları ile alakalı karşı şirketler ile uzlaşmalar sağlandı.Gün: sosyal sigortalar müessesesine gidilerek bir mükellefe ait işleri patenti yapıldı. Bir mükellefin işyerine girecek olan emekçinin girişi sgk ’nın internet sitesinden yapıldı. Dün uzlaşmayı sağlanan BA-BS formları e-şartname sisteminden sevk edilerek onaylandı. Tahakkukları alınarak mükelleflerin dosyalarına takıldı.Gün: Vergi dairesine gidilerek yeni işe başlayan bir mükellefin yoklaması yakalatıldı. Mükellefin getirmiş olduğu banka hesap ekstrasının muhasebeleştirilmesi yapıldı.Gün: Bir firma ismine Sosyal Sigortalar Kurumu şehir müdürlüğünden e borcu yoktur parolası alınarak, Müessesenin internet sitesinden firma ismine borcu yoktur yazısı çıkartıldı.Gün: …………. SMMM odasına gidildi. Mali müşavir faaliyet raporu alındı. Bir mükellefin işyerinde çalışan emekçinin işi vazgeçmesi neticeyi emekçinin sigortadan çıkışı yapıldı. işten çıkış belgeleri hazırlandı.Gün: Belgeleri muhasebeleştirilen şirketlerin mahsup makbuzları hakimiyet edildi. Bir firma ismine …….. ticaret ve sanayi odasından faaliyet dokümanı alındı.Gün: Geçici Vergi tebliğlerini hazırlayabilmemiz için kira, emekçilik, satışlar, maliyet hesapları, hakimiyet edilerek geçici vergi şartnamelerine hazırlık yapıldı.Gün: Şirketlerin geçici vergi bildirilerinin nasıl yapıldığı öğrenildi.Gün: Geçici vergi tebliğlerinden tertip edilenler internet vergi dairesi sitesinden e-şartname sayfasına sevk edildi ve tahakkukları çıkartıldı. Bir şirkete ait borcu yoktur yazısı internet vergi dairesinden çıkartıldı.Gün: geçici vergi bildirisi tertip etmeye ve sevk edilmeye devam edildi ve hakimiyet harekâtları yapıldıGün: kestirilen tahakkuklar mükelleflere dağıtıldı ve 7. ayın faturaları alındıGün: mükellefler den bir araya gelen dokümanlar tarih sırasına göre sıraya dizildi ve işlendi. Ayrıca son gün olması nedeniyle dostlarla vedalaşılarak, dükkanından ufalama hazırlıkları yapıldı.

30 Günlük Lojistik Staj Defteri Misali isimli içeriğimize göz atmayı unutmayınız.

5/5 – 1 Şahıs Değerlendirdi!
Oy Ver

maltepe escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kartal escort