Anasayfa » Genel » 30 Günlük Şantiye Staj Defteri Örneği

30 Günlük Şantiye Staj Defteri Örneği

Ziyaretçilerimizden çok sık bir şekilde 30 günlük şantiye staj defteri örneği mevzusunda sual almaktaydık. Bu içeriğimizle birlikte ziyaretçilerimize 30 günlük şantiye staj defteri örneği mevzusunda dayanakçı olacağız. Aynı zamanda doldurulmuş şantiye staj defteri mevzusunda da tüm ayrıntıları aktarmış olacağız.

Şantiye mevzusunda staj defteri arıyorsanız bu içeriğimiz sizlere dayanakçı olacaktır. 30 günlük şantiye staj defteri örneği için altta yer alan doldurulmuş şantiye staj dosyasını misal alabilir ve staj dosyanızı süratli bir şekilde doldurabilirsiniz.

30 Günlük Şantiye Staj Defteri Örneği

30 Günlük Şantiye Staj Defteri

Altta yer alan staj defteri GESTAŞ İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş tarafından inşa edilen 4 blok, 380 dairelik hayat Sebla Konutlarine ait bir staj defteridir.

     30 günlük şantiye stajımı GESTAŞ İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından inşa edilmekte olan toplam 4 blok ve 380 dairelik Hayat Sebla Konutlari evlerinin devam etmekte olan üçüncü bloğunda yaptım.

     Staja başladığım tarih itibarı ile projedeki 4 bloktan ikisi bitirilmiş ve ikamet edilmeye başlanmıştı. Üçüncü blok inşası devam ediyor ve dördüncü blok inşası ise henüz başlamamıştı

     Devam eden inşaatta tünel kalıp sistemi kullanılıyordu. Bu sistemde parçalı olan kalıplar kule vinç takviyesiyle yerleştirilip teraziye alındıktan sonra döşeme donatıları ve eksen kalıpları da yerleştirilip beton atma işlemi yapılıyordu. Beton dökme işleminin ertesi günü ise kalıplar sökülmeye başlanıyordu. Sökülen kalıplar simetriği olan ikinci kısma sırasıyla taşınıyor ve aynı işlemler uygulanarak katlar yükselmeye devam ediyordu.

     Tünel kalıp sistemi uygulama olarak daha pratik bir kalıp sistemidir. Bu sistem perde ve döşeme temelli bir sistem olup kirişlere genelde ihtiyaç dinlenmemektedir. Gerekli kirişler sonradan epoksi ile filiz ekme işlemiyle imülk edilmektedir. Bu sistemde döşeme, taşıyıcı olan perde ve sütunlarla beraber dökülmektedir. Bu surattan beton döküm işlemi sırasında vibratörün yeterli ve Doğru kullanılması büyük ehemmiyet talep etmektedir. Ekseni takdirde perdelerin ve sütunların alt kısımlarına beton yerleşmeyecek ve donatılar sarihte kalacaktır. Bu gidişat da kohezyona sebep olacak ve taşıyıcı sistem açısından risk talep edecektir. Ayrıca tesisat kablolarının ve paspaylarının düzgün yerleştirilmemesi de aynı gidişata neden olacaktır.

Bu sebeple paspaylarının yeterli olarak kullanılması ve vibratör kullanımında daha dikkatli olunması gerekmektedir. Tünel kalıp sisteminde bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise kalıpların yeterli olarak desteklenmesidir. Ekseni takdirde bu vaziyet döşemenin ya da perdenin eğri olmasına neden olacak ve üst katlara Doğru daha fazla tehlike talep edecektir.

Tüm bunları göz önünde bulundurursak tünel kalıp sistemi mülkiyet ve işçilik açısından pratik olmasına rağmen hakimiyetinin dikkatli yapılması gereken bir sistemdir. Ben de stajım boyunca oluşabilecek yanılgıları önleyebilmek için bu hakimiyetlerin yapılmasında görev aldım. Gerekli gördüğüm yerlerde yetkili amirlere danışarak yanılgıları düzenlemeye çalıştım.

ÖNSÖZ

Stajımı yaptığım kuruluş hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse;

İsmi: GESTAŞ İnş. Tic. San. A.Ş.İletişim adresi: İlkbahar mah. 15. Cad. 290 sk. No:15

                                                          Oran/Çankaya

                                                             ANKARA

Kısa tarihçesi: 1975 senesinde Ahmet Ateş ve Özer Talat Gence ortaklığı olarak kurulmuştur. Firma kuruluş emeli itibarı ile inşaat sektörü içinde faaliyet göstermektedir. Şu ana kadar gerek özel, gerekse devlet işleri olarak 100 ’den fazla proje Doğruleştirmiştir. Firma altyapısı itibarı ile her türlü inşaat işine haiz olmasına rağmen ağırlıklı olarak üst yapı işlerinde uzmanlaşmıştır. Teknik açıdan değerlendirildiğinde, gerek personel ve gerekse makine teçhizat istikametinden çok güçlü bir alt yapıya sahip olması, bugüne kadar üstlenilen tüm projelerin zamanından evvel ve harikulade şekilde bitirilmesinde en önemli faktör olmuştur. Yapılan her iş GESTAŞ için ayrı bir tecrübe teşkil eder. GESTAŞ A.Ş. yapısı gereği bir matrix organizasyona sahiptir ve toplam kalite kavrayışını ön tasarıya çıkarır. Bu da ast üst ilişkilerinde ve meselelerin çözümünde en uygun yapıyı oluşturur. Bu cins bir kalite kavrayışı ve organizasyon yapısı ile 21. Asırda daha kaliteli ve dayanıklı yapılar inşa etmek GESTAŞ A.Ş. ’nin temel hedefidir.

1.HAFTA:

     30 günlük şantiye stajıma proje hakkında genel bilgi alarak başladım. Kalıp projesinden imalatı devam etmekte olan üçüncü bloğun +21.50 kotunu inceledim. Projedeki blokların isimlendirilmesi mevzusunda bilgi aldım. Projede toplam 4 blok bulunuyordu. Bitmiş bloklardan birincisi 25001/2 isme A blok, ikincisi 25001/2 isme B blok; devam etmekte olan blok ise 27526/1 isme A blok olarak isimlendiriliyordu. Dördüncü blok inşaatı ise üçüncü bitirildikten sonra başlayacaktı.

     Sahaya çıkmadan evvel iş sıhhati ve güvenliği mevzusunda bilgi aldım. Buna göre şirketin iş sıhhati ve güvenliği politikası şöyle:

İşyerinde alınmış tüm İSG tedbirlerine uyulacaktır.Yetkililerce yapılacak tüm ihtarlara riayet edilecektir.İşyerinin çeşitli yerlerinde asılı ikaz levhaları okunacak ve işaret ettiği ihtarlar dikkate alınacaktır.Çalışanlar kendi yetkileri ve amirlerinin izni dışında başka iş yapmayacaklar, kendilerine tarif edildiği ve öğretildiği şekilde yapacaklardır.Görev esnasında alana gelebilecek her türlü arıza, aksaklık ve kaza şipşak en yakın yetkiliye bildirilecek, bakım ve onarım işleri ilgili ve yetkili kişi ya da ekip tarafından yapılacaktır.Çalışanlar görev yerlerini izinsiz olarak terk etmeyecek, işyerinde ziyaretçi kabul etmeyecek bu iş için ayrımlı kabul yerlerinde görüşeceklerdir.İşyerinde şakalaşılmayacak, taşkınlık ve iddia üzerine tehlikeli işler yapılmayacaktır.Çalışanlar iş yerlerinde kendilerine verilmiş kişisel gözetici teçhizatlarını KDD baret, eldiven, çelik burunlu ayakkabı, lastik çizme, gözlük, surat siperliği, emniyet kemeri vb. sürekli olarak kullanacak, kaybolmaması için abonemi ehemmiyeti sarf edecek, arıza, eskime, kaybetme veya başka bir aksaklık gidişatında yenisiyle değiştirmek üzere amirine haber verecektir.İşyerinde bulunan hareketli kaldırma ve taşıma vasıtalarının hareket alanına girilmeyecek, kaldırılan serbest yükün altında durulmayacaktır. Yük ve malzeme taşıyan vasıtalara binilmeyecek, park halindeki iş makinesi veya taşıtlar altında yatılmayacaktır.Şantiyede kazaya sebep olacak ve çalışanları tehlikeli gidişata düşürecek şekilde ve geçiş koridorları ile merdiven sahanlıklarına malzeme istif edilmeyecek ve taşıtlar gelişigüzel yerlere bırakılmayacaktır. İnşaat sahasına kamyon ve benzeri araç ve vasıtaların nezaretçi tarafından hakimiyetli giriş-çıkışı sağlanacaktır.İşyerinde çalışanları telaşa düşürecek şekilde davranılmayacak ve tehlike yaratacak şekilde konuşulmayacak, çalışanlar dikkatleri ufalayacak şekilde meşgul edilmeyecektir.Çalışanlar, işyerlerine gidip gelirken yayalar için dağılmış yolu takip edecekler, kestirme yol için kendi bölgeleri dışındaki tehlikeli sahalardan geçmeyeceklerdir.Düşmeye mani olacak şekilde sağlam fobiliği olmayan geçit platformlarda durulmayacak, geçilmeyecek ve şipşak fobilik yapılması için ilgilisine bildirilecek; fobilik yapılamayacak yerlerde 3m‘den yüksekteki çalışmalar esnasında kesinlikle emniyet kemeri takılacaktır.Çalışanlar elbiselerinde keskin ve sivri uçlu ekip aletleri taşımayacaklardır.İnşaat süresince sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıklar gelişigüzel atılmayacak ve ortalıkta bulundurulmayacaktır.Çalışmalarda kesinlikle arızalı ekip, tezgah, alet ve malzeme kullanılmayacaktır.Herhangi bir kaza anında çalışanlar evvel canlarını sonra çalıştığı makineyi daha sonra da yapmakta olduğu işi kurtarmaya çalışacaklardır.İşyerlerinde evvel İŞ GÜVENLİĞİ sonra İŞ KAİDEI geçerlidir.

     Güvenlik tedbirlerini de öğrendikten sonra tuğla duvar ve gazbeton metrajı mevzusunda bilgi aldım ve birinci kat mimari projesinden metrajları çıkardım. Binada dış cephe malzemesi olarak gazbeton, iç duvarlarda ise 8.5 ’luk ve 20 ’lik tuğla kullanılıyordu. Metraj yaparken m² bazında hesaplar yapılıyor; daha sonra m² ’ye düşen tuğla adedi hesaplanıyordu.      

     Güvenlik tedbirlerini alıp sahaya çıktım. İlk dikkatimi sürükleyen dolgu yapılacak yerlerde yapılan izolasyondu. Binaya ısı ve su giriş-çıkışını yasaklamak için dolgu yapılacak yerlere izolasyon malzemesi sürülmüş ve straforla kaplanmıştı. Ayrıca zemine de temelden suyu uzaklaştırmak kastıyla 150 ’lik bir boru konulmuştu.

     Daha sonra tünel kalıp hakkında biraz bilgi aldım. Tünel kalıptan giriş bvefatında bahsedilmiştir. Tünel kalıbı gelecek yüklere karşı desteklemek büyük ehemmiyet talep ediyordu. Bu emelle kullanılan dikey dayanaklara dikme, çaprazlara ise kontrifüj ismi veriliyordu. Ayrıca kalıpları birbirine sabitlemek için saplama denilen demirler; döşeme altlarında ise kancalar kullanılıyordu.

     Tünel kalıp sistemi perde temelli bir istem olduğu için hakimiyetlerinin de ehemmiyeti büyüktür. Tabi yalnızca perde değil, sütun ve döşeme donatılarının da projeye uygun şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Hakimiyet yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususları ise şöyle sıralayabiliriz:

Projede örneğin; 20Ø14/10 şeklindeki bir gösterimde 20 kullanılacak donatı rakamını, Ø14 kullanılacak demirin çapını, /10 ise iki donatı arası mesafeyi göstermektedir. Hakimiyet yapılırken bu ayrıntıların hepsine tek tek bakılmalıdır.Donatıların birbirlerine düzgün ve projeye uygun şekilde bağlanmasına dikkat edilmelidir.Etriyelerin ve çirozların projeye uygun şekilde ve rakamda olmasına dikkat edilmelidir.Kullanılan donatının korozyona uğramamış ve kalıp yağıyla yağlanmamış olmasına dikkat edilmelidir. Ekseni taktire aderans eksilecek ve mukavemet düşecektir.Gönye olan yerlerde açılarının ve breylerinin düzgün olup olmadığına bakılmalıdır.Mesnet bölgelerinde, döşemenin perdeye bastığı yerlerde, döşeme hasırlarının projede gösterildiği şekilde perdeye basması sağlanmalıdır. Ekseni takdirde döşemedeki yük taşıyıcı sisteme aktarılamayacaktır.Paspaylarının düzgün ve yeterli rakamda kullanılmasına dikkat edilmelidir. Donatı kalıba temas etmemelidir.Döşemede sehpa kullanımına dikkat edilmelidir.Filiz breylerinin yeterli olmasına 60Ø ve filizlerle sütun, perde hasırı donatılarının bağlı olmasına dikkat edilmelidir.İlave donatılara özellikle dikkat edilmelidir.

2.HAFTA

     İkinci haftaya beton döküm işlemi yağılarak başlandı. Binada C35 sınıfı ve sıvılaştırıcı katkılı beton kullanılıyordu. Sipariş verilmeden evvel metraj yapılıp ne kadar beton gideceği hesaplanıyordu. Tünel kalıpta bir kat yükselebilmek için evvel birinci kısmın betonu dökülüyor, daha sonra kalıplar ikinci kısma taşınıp ikinci kısmın beton döküm işlemi yapılıyordu. Beton dökülürken pompa ve iletim boruları sayesinde üst katlara taşınıyor, beton dökülecek katta ise örümcek sınan alet sayesinde beton katın her tarafına eriştiriliyordu.

     Beton dökülürken mikserden 15x15x15 ’lik küp numuneler 7 ve 28 günlük kırımlar için alınıyordu. Her kısım için 6 adet numune alınıyor, toplamda bir kat için 12 numune alınıyordu.  Döküm işlemi sırasında vibratör kullanılıp betonun perdelerin en alt kısımlarına kadar yerleşmesi sağlanıyordu. Gerekli yerlerde betonun slump ’ı artırılıyordu. Yerleşme sağlandıktan sonra yüzeyinin düzleştirilmesi için mastar sürükleme işlemi yapılıyordu.

     Beton dökümünden sonra kalıpların taşınabilmesi için kot verme işlemi yapılması gerekiyordu. Kot verme işlemi yapılırken evvel nivo teraziye alınıyordu. Daha sonra alt kattaki bir kottan referans alıp bu referansı üst kattaki bir noktaya taşıyorduk. 3 metre yukarıya Daha sonra da bu aldığımız referansa göre kotları kata dağıtıyorduk. Bu kotlar kalıp parçalarının aynı düzlemde olması için önemliydi.

     Kalıplara kot verildikten sonra kalıplar bu kotlara göre yerleştirilmeye başlanıyordu. Kalıp yerleştirilirken öncelikle kota, daha sonra kalıbın şakülüne bakılıyordu. Böylece hem yatay, Hem düşey düzlemde kalıbın dikliği sağlanıyordu. Şaküle bakılırken kalıbın herhangi bir noktasına sabitlendikten sonra şakülün topacının hem kalıba değmemesi, hem de çok fazla uzaklaşmaması gerekiyordu. Topacın kalıba çok yakın olarak dönmesi sağlanana kadar çapraz kollar bunalıp gevşetiliyor ve kalıp düşey düzleme getiriliyordu.

     Katlar yükseldikçe kule vincin çalışması güçleştiği için vincin yükseltilmesi gerekiyordu. Kule vincin yükseltilebilmesi için öncelikle binaya bağlantısının yapılıp sabitlenmesi gerekiyordu. Daha sonra vinç pistonlu parçanın takviyesiyle yükseltilip araya parça ilave etmek suretiyle yükseltiliyordu. Kule vinç binaya sabitlenirken üç adet kol kullanılıyordu. İki kol vincin uyumasını engelliyor, üçüncü çapraz kol ise burkulmayı önlüyordu. Bağlantı işine kolları nivoyla yatay konuma getirerek başlandı. Daha sonra karot aleti takviyesiyle perdelere cıvata delikleri açıldı. En son olarak ayna sınan plakalar takviyesiyle vincin uyumayı yasaklayan iki kolu binaya sabitlendi. Ancak burkulmayı yasaklayacak olan üçüncü kolun kısa kalması sebebiyle bağlantı bitirilemedi. Kısa parçanın uzatılması gerekiyordu ve bu esnada vincin çalışması güvenli olmadığı ve bütün yapılan işler kule vince bağlı olduğu için dört günlüğüne kaba işler durdu. Yalnızca tuğla duvar ve diğer bloklardaki ince işlere devam edilebildi. Bu esnada ince işler mevzusunda da bilgi alma imkanım oldu.

3. HAFTA

    Bu haftanın dört günü kule vinç bütüniratıyla geçti. Kalıp yerleştirme işlemi devam ederken Kule vincin frenlerindeki ve motorundaki arıza sebebiyle çalışmak tehlikeli olduğundan kule vinç durduruldu. Kule vincin durması demek bütün kalıp ve demir işlerinin durması anlamına geliyordu.

     Bu zaman zarfında yalnızca tuğla duvar işleri yapılabildi. Ayrıca 25001/2 B blok fitness salonu önünde tertip etmeler yapıldı. Bu tertip etmelerin sebebi daha evvelden havuz olarak planlanan ve inşa edilen bölgenin çökmesiydi. Bu bölge çöktükten sonra güçlendirilmek için tabanına çelik I profiller yerleştirilmişti. Bu çelik profillerin üzerine döşeme hasırı atılarak tekerrür beton döküldü. Böylece fitness salonu önündeki havuz iptal edildi. Kule vincin arızası sırasında böylece beton metrajı yapma fırsatı da buldum. Beton dökülecek kısım oval olduğu için öncelikle enine olarak 4-5 miktar alıp ortalamasını aldım. Daha sonra boyuna miktar ve vasati derinlikle de çarparak ne kadar beton gerektiğini hesapladım.

     Ayrıca 27526/1 A blokta mağaza üstündeki oval balkonun da metrajı yapılıp beton döküm işlemi yapıldı. Ayrıca lentolar için de döküm yapıldı. Lentolar tuğla duvar örülürken kapı üstlerine konulup küçük bir kiriş görevi görüyordu.

     Son olarak fitness önünde kırılan yerlerin kapatılması için alüminyum kompozit oturumlarla kaplandı ve kapının önüne merdiven yapılarak ahşapla kaplandı. Kapsai dökülen betonun üst kısmı içinse döşeme malzemesinin siparişi verilerek fitness önündeki çalışmalar bitirildi.

     Kule vinç arızası giderildikten sonra rutin işlere devam edildi. Aynı kalıp ve demir işleri +24.50 kotu birinci kısım için devam etti. Öncelikle sütunlar ve perdeler bağlanıyor, sonra kalıplar taşınıyor, en son olarak da döşeme donatısı ve dingiller yerleştirilerek beton dökümüne hazır hale getiriliyordu. Özel bir vaziyet olmaması halinde bu işlemlerle bir kat sekiz günde yükseliyordu.

4. HAFTA 

     Bu haftaya başladığımda +24.50 kotu birinci kısım beton döküm işlemi bitirilmişti. Zemin katta tuğla duvar ve gaz beton taksimatı bitirilmiş, ipler çekildikten sonra duvar örme işlemine başlanmıştı. Duvarların daha Doğru ve rahat örülebilmesi ve lentoların projedeki yükseklikte olabilmesi için nivoyla 1 metre verme işlemi yapıldı. Bu sırada kalıpların +24.50 kotu ikinci kısma taşınması işlemi de başlamıştı. Tabi taşınmadan evvel kot verme işlemi yapılması gerekiyordu ve bu işlem yapıldı.

     Kalıp taşıma işlemi yapılırken bir yandan da dökülen betonun mukavemetini bütün olarak kazanabilmesi için sulama işlemi devam ediyordu. Sulama işlemi için havanın nispeten daha serin olduğu sabah ve akşam saatleri tercih ediliyordu.

     Pazartesi günü başlayan +24.50 kotu ikinci kısım kalıp taşıma ve donatıların bağlanması işlemleri Perşembe günü sona erdi ve hakimiyetler de yapıldıktan sonra ikinci kısım Cuma günü için beton dökülmeye hazır hale getirildi. Cuma günü de yine C35 sınıfı ve sıvılaştırıcı katkılı beton örümcek takviyesiyle +24.50 kotu ikinci kısma dökülerek bir kat daha bitirilmiş oldu.

     Katlar yükselirken merdivenler ve kirişler geri kaldığı için filiz ekme işlemleri yapılması gerekiyordu. Tünel kalıp sistemi kiriş temelli bir sistem olmadığından gerekli kirişler daha sonra epoksi ile filiz ekilerek imülk ediliyordu. Epoksi ile filiz ekme işlemi de şöyle yapılıyordu:

Beton zemin uygun istenilen çapta bir delgi ile monte edilecek demir uzunluğunun min. % 30 u oranında delinir. Delik içerisinde kalan toz vakumla ve fırça ile uzaklaştırılır. Epoksi malzeme karışımı delik içerisine dökülür veya uygun aparat ile enjekte edilir. Nervirli filiz demiri yağ kir ve pastan temizletilmiş halde epoksi harç içerisine gömülür ve sabitlenmesi için bilave edililir.       

Bu hafta son olarak 25001/2 adada bulunan kapalı otopark önünde tertip etmeler yapıldı. Kapalı otopark önündeki rampada bulunan parke taşları yerlerinden çıktığı için sağlamlaştırılması gerekiyordu. Bu sebeple rampanın iki tarafına beton döküldü ve taşlar da yerleştirilerek problem giderildi.

5. HAFTA

     Bu haftaya kalıpların hakimiyetiyle başlandı. Uzun süreli kullanımdan ve taşınma sırasında çarpmalardan dolayı kalıpların bazılarında eğrilikler oluşmuştu. Kalıpların bu yanılgıları giderildikten sonra +27.50 kotu birinci kısma taşıma işlemlerine başlandı. Evvel kot verildi daha sonra kalıplar bir üst kata kule vinç takviyesiyle taşınmaya başlandı.

     Bu sırada epoksi ile kiriş ve merdiven filizi ekme işlemleri devam ediyordu. Filizi ekilen kirişlerin donatıları bağlandı ve kalıpları da çakılarak beton dökümüne hazır hale getirildi.

     Kalıplar taşınmadan evvel sütun ve perdelerin hakimiyeti köşe donatı tasarısından yapıldı. Eksiklikler tespit edildi. Bazı sütun ve perde filizleri donatılardan ayrık duruyordu ve bağlanmamıştı. Bu yanılgı düzeltildi. Eksik atılan çirozlar ve paspayları bitirildi. Daha sonra kalıplar +27.50 kotu birinci kısma taşındı. Kalıplar yağlandıktan sonra alt donatı yerleştirildi. Bunların hakimiyeti de alt donatı tasarısından yapıldı. Bindirmeler, hasır çeşitleri ve sehpaların yeterli olup olmadığı hakimiyet edildikten sonra üst donatı yerleştirildi. Üst donatıda da bindirmeler ve ilave donatılar tek tek hakimiyet edildikten sonra eksen kalıpları da yerleştirilerek +27.50 kotu birinci kısım betona hazır hale getirildi.

     Bu hafta +27.50 kotu birinci kısım için gelen betonun teslim alma işlemini yaptım. Dökülen betonun sınıfı yine C35 ve sıvılaştırıcı katkılıydı. Toplam 15 mikserle 139 m³ beton dökümü yapıldı. Bu kısmın da beton dökümü bittikten sonra ikinci kısma geçildi ve toplam 8 günün sonunda ikinci kısma da beton dökülerek +27.50 kotu da bitirilmiş oldu. Böylece 30 günlük şantiye stajımı da bitirmiş oldum.

NETİCE

     Netice olarak yaz stajım boyunca bir inşaatın işleyişi mevzunda fikir sahibi oldum. Tünel kalıp sistemi hakkında bilgi aldım. Tünel kalıp sisteminde kullanılan malzemeler, sistemin işleyişi, programlanması, hakimiyetleri ve yanılgıların düzeltilmesi mevzusunda bilgi alma fırsatım oldu.

     Donatıların hazırlanması, yerleştirilmesi, hakimiyetleri ve yanılgıların düzeltilmesi mevzularında da bilgi edindim. Özellikle proje okuma mevzusunda öğrendiklerimin mühendislik kariyerimde bana katkı sağlayacağını düşünüyorum.

     Yaz stajım süresince tuğla duvar, taban döşemesi, duvar kağıdı, mutfak dolaplarının kurulumu gibi ince işler mevzusunda da bilgi alma kaderi buldum. Ayrıca mühendislikte yanılgılarının tespitinin yanı gizeme yanılgıların düzeltilmesinde çözüme ulaşabilme becerisinin de gerekliliğini öğrendim.

     30 günlük şantiye stajımın sonunda inşaatçılık ve mühendislik alanlarında yeterli olmasa da genel bir öngörüm oluştu. Öğrendiklerimin mühendislik kariyerimde işime yarayacağını düşünmekteyim.

30 Günlük Sigorta Acentesi Staj Defteri içeriğimize de göz atabilirsiniz.

Oy Ver