Anasayfa » Genel » 30 Günlük Lojistik Staj Defteri Örneği Güncel

30 Günlük Lojistik Staj Defteri Örneği Güncel

Lojistik okuyan dostlarımız için 30 günlük lojistik staj defteri misali mevzusunda takviyeci olabilmek ismine paylaşım yapma kararı aldık. Bu içeriğimiz sizlere 30 günlük lojistik staj defteri misali, doldurulmuş staj defteri misali olarak takviyeci olabilecek bir yazıdır.

Lojistik okuyorsanız ve staj defteri mevzusunda takviyeye lüzumunuz varsa bu içeriğimiz sizlere takviyeci olabilir. 30 günlük lojistik staj defteri misali için altta yer alan doldurulmuş lojistik staj dosyasını misal alabilir ve staj dosyanızı doldurmaya başlayabilirsiniz. Staj dosyası Hür Bölgede bulunan bir firmada yapılan stajın örneğini kapsar.

30 Günlük Lojistik Staj Defteri  

Gün gün olan biten ve öbür tüm ayrıntılar altta sizler için paylaşıldı.

Stok Hakimiyet 1. Gün – Firmada bulunan  yönetimsel  üniteler  tanıtıldı ve  üniteler hakkında  bilgiler  verildi. Şirket genel olarak tanıtıldı. Bir imal firmayı olan buraya staj yaptığınız firmanın adını yazın ve şirket hakkında bilgi veriniz misalin: …….. firmayı şu senesinde heyetti bir ……… kuruluşudur vs.

Stok Hakimiyet 2. Gün – Hür Bölge hakkında bilgi sahibi olundu. Genel olarak hür bölge: Bir ülkenin politik hudutları içinde yer almakla beraber ithalat ve ihracat açısından Gümrük bölgesi dışında olduğu kabul edilen, ülkede geçerli olan ticari, mali ve iktisadi alanlara müteveccih yasal ve yönetimsel tertip etmelerin bütün olarak uygulanmadığı  veya değişik uygulandığı, ekonomik açıdan teşvik edilen yerlerdir. Bürodaki işleyiş ve yapılacak işler hakkında bilgi sahibi olundu.

Stok Hakimiyet 3. Gün – Gümrükten gelen Hür  Bölge  Harekât Formları doküman  teslim  formuna bakılarak  hakimiyet edildi. Daha sonra  Hür  Bölge  Harekât formları mevzularına  göre  Demirbaş, Yatırım ve Kuruluş, Ticari mülk, Sarf malzemesi olarak böldü. Bölen Hür Bölge Harekât Formlarının reelleri büroda  fotokopileri ise Muhasebe departmanına teslim edildi. Hür Bölge Harekât Formu;  hür bölgede faaliyette bulunan kullanıcıların yurt dışında, yurt içinde veya bölge içerisindeki kullanıcılarla yaptıkları her türlü ticari faaliyetle alakalı olarak tertip ettikleri bir belgedir. SBİFHür Bölge Harekât Formu 7 nüsha olarak tertip edilir. Bu nüshalar; Hür Bölge Müdürlüğü , Hür Bölge Gümrük Müdürlüğü, Hür Bölge Gümrük  Muhafaza üniteyi, Kurucu ve işletici, Hür Bölge Müdürlüğü,  Kullanıcı ve Transit nüshalarıdır . Harekât sonunda  Kapatma nüshası  Hür Bölge Müdürlüğüne takdim edilerek alakalı harekât sona erdirilir. Firmada kullanılan nüsha ise 5- Kullanıcı Nüshası ’dır.

Stok Hakimiyet 4. Gün – Gümrükten gelen Hür Bölge Harekât Formları kısaca sbif  mevzusuna göre Ticari mülk ve Demirbaş olarak böldü. Excel dosyasına ticari mülkler,  ticari giriş demirbaşlar  ise  demirbaş dosyasına kaydolundu. Gümrükten istenen SBIF Listesinden Yatırım ve Kuruluş, Demirbaş, Sarf malzemeler, Ticari giriş formları geldiğine dair onayları yapıldı.

Stok Hakimiyet 5. Gün – Hür Bölge Harekât Formlarından  yurt dışı  giriş olanları, işletmenin  özel olarak kullandığı programa  referans numarasıyla çağrılarak  İthalat Dosyasına form numarası cetmeleri yapıldı.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 6. GÜN – Tüm harekâtları biten Hür Bölge Harekât Formları, form numarasına  ve tarihine göre sıraya dizildi. Sıraya dizilen harekât formları dosyalara  kaldırıldı. Yetkilinin istediği  hür bölge harekât formlarının fotokopileri çekildi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 7. GÜN – Muhasebe departmanında kesilen faturaya göre SBBUP tan İmal Bildirim Formu hazırlandı. İmal Bildirim Formunda kullanılan hammadeler Excel Ticari giriş dosyasından düşüldü. Hazırlanan İmal Bildirim Formu geçici ÜBF dosyasına kaldırıldı.

İmal Bildirim Formu: İmal ve kurulum-demontaj mevzulu faaliyet ruhsatları sahibi kullanıcıların bölgeden yurtdışına, Türkiye ’ ye ve bölge içinde imal faaliyeti neticeyi oluşan mülkler için tertip ettiği ve harekât sırasında hür bölge harekât formuna ek bir belgedir. Temel itibariyle hammadde, mamul madde ve fire stok takip etmeye bereket.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 8. GÜN – SBBUP ’ ta olan 2012 seneyi  stok ölçülerimizle Excel ’ de  kayıtlarını yakaladığımız stok ölçülerini karşılaştırarak  stok hakimiyetlerini yaptık.

Stok hakimiyetinin emeli: Kısaca stok hakimiyetinde temel emel malzemenin ne noksan ne fazla fakat yeterli ölçülerde şirkette hazır bulundurularak yapımın aksatılmadan yürütülmesidir. Bir başka deyişle; istenilen zamanda, istenilen ölçüde, istenilen yerde, istenilen nitelikte malzemenin sağlanabilmesi için ne zaman, ne kadar tedarik edilebileceği suallerine yanıt bulma harekâtıdır. Firma bünyesinde, imal sürecinde kullanılan hammadde ve malzeme girdi ve çıktılarının kayıtlarını detaylı bir biçimde yakalamak, sipariş verilen malzemelerin kayıtlarını tutarak istenen anda malzeme sayımlarını hakikatleştirmek ve neticeleri hakimiyet ederek aksaklıkları ortaya çıkarmak, uygun bir stok siyaseti tanımlayarak birbiriyle ilişkili olan giderleri asgari seviyede yakalamaktır. Günümüzde imal yapan bir hayli firma stok hakimiyeti yapmaktadır. Bu iş her seviyede idareyicinin yakından ilgilenmesi gereken bir mesele haline gelmiştir. Yanlış stok hakimiyet siyasetleri veya uygulama kusurları suratından azımsanamayacak rakamda firma güç vaziyete düşmüştür. Yararlı ve aktif bir stok hakimiyet sisteminde özellikle imal tasarılama, hakimiyetli satın alma ve satışın rolü vardır. Genel olarak stok hakimiyet; stok ölçü ve çeşitlerinin firmaların tedarik, imal ve mali ihtimallerine göre en rasyonel ve ekonomik bir biçimde tanımlanması usulüdür.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 9. GÜN – Gümrükten gelen Hür Bölge Harekât Formlarından sarf malzemeleri ve demirbaşları işletmenin özel olarak kullandığı programa stok kayıtları yapıldı. Kayıtları yapılan harekât formları muhasebe departmanına teslim edildi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 10. GÜN- Faturası muhasebe tarafından kesilen bölge içi hurda satışının harekâtları işletmenin bağlı olduğu Gümrük Müşavirliği tarafından yapıldı.

Hür Bölge içi alım-satım harekâtları: Kullanıcılar mülklerini hür bölge içinde başka bir kullanıcıya satabilirler. Bu harekât satıcı tarafından tertip edilen hür bölge harekât formunun elektronik etrafta akdikeni tarafından kabul edilmesi ve harekât formunun Bölge Müdürlüğünce  onaylanması neticesinde asıllaştırılır. Bölge içi harekâtlarda harekât formunun gümrük yönetince onayı gerekmemektedir. Bu harekâtlarda eşyanın gümrük statüsünü tanımlayan belge hür bölge harekât formu olacaktır.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 11. GÜN – Arşive gidildi. Arşiv tertip edilerek evvelki senelere ait ithalat ve ihracat dosyaları incelendi. Dosyalar export ve import olarak böldü ve ait sene ve aylara göre büyük dosyalara konuldu. Hür bölgelerde kullanılan ana belgeler hakkında bilgi sahibi olundu.

Hür bölgelerde kullanılan ana belgeler;

-Hür bölge harekât formu -Fatura -İmal bildirim formu -Ön statü belgesi

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 12. GÜN- Ticari girişlerin 2013 seneyi excel kayıtları kalan ölçüleri ile 2013 seneyi kalan SBBUP programı ölçülerinin tek tek yakalayıp yakalamadığı hakimiyet edildi.Yakalamayan operasyonlar ayıklanarak  düşümleri incelendi.Noksan veya aşırının neden kaynaklandığı bulunarak düzenlendi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 13. GÜN – Gümrükten gelen SBİF formları mevzularına göre  bölen harekât formlarından harekât cinsi bölgeden yurtdışına mülk-hizmet çıkışı olanları Geçici ÜBF İmal Bildirim Formu dosyasından fatura numarasına göre bulup sipariş numaraları  Hür bölge harekât formunun üst tarafına yazıldı.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 14. GÜN – Ticari girişlerin 2014 seneyi excel kayıtları kalan ölçüleri ile 2014 seneyi kalan SBBUP programı ölçülerinin tek tek yakalayıp yakalamadığı hakimiyet edildi.Yakalamayan operasyonlar ayıklanarak  düşümleri incelendi.Noksan veya aşırının neden kaynaklandığı bulunarak düzenlendi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 15. GÜN – Muhasebe departmanında kesilen faturaya göre SBBUP tan İmal Bildirim Formu hazırlandı. İmal Bildirim Formunda kullanılan hammadeler Excel Ticari giriş dosyasından düşüldü. Hazırlanan İmal Bildirim Formu geçici ÜBF dosyasına kaldırıldı.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 16. GÜN – Bölgeden bölgeye Türkiye ye emekçilik görmek üzere çıkan demirbaş ve ticari mülkler dahilde harekâta rejimi kapsamında harekât görüyor. Bölgen çıkan bu malzemelerden ticari olanların bölgeye geri geldikten sonra  90  iş günü içerisinde bölgeden yurtdışı edilmesi gerekiyor ki  mülk gümrükte çekilirken verilen güvenceler çözülebilsin. Bunun sıkı takip edilmesi gerekiyor. Excel de giriş ve çıkışlar hakimiyet ediliyor ve übf ler ile yurtdışı edilip bilgisi gümrük müşavirine veriliyor.Alakalı müşavir şirket de güvenceleri çözüyor.Bugün bu takip dosyası hakimiyet edildi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 17. GÜN – Gümrükten gelen hür bölge harekât formlarını Excel e  kayıtları yapıldı. Kayıtları yapılan harekât formları işletmenin özel programında referans numaraları ile form cetmeleri yapıldı. Gümrükten gelen fotokopisi olmayan harekât formlarının fotokopileri çekildi. Form cetmeleri yapılan harekât formları dosyalanarak kaldırıldı.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 18. GÜN – Ticari girişlerin 2014 seneyi excel kayıtları kalan ölçüleri ile 2014 seneyi kalan SBBUP programı ölçülerinin tek tek yakalayıp yakalamadığı hakimiyet edildi.Yakalamayan operasyonlar ayıklanarak  düşümleri incelendi.Noksan veya aşırının neden kaynaklandığı bulunarak düzenlendi. Muhasebe departmanından  istenen  harekât formları bulundu. İstenen harekât formlarının fotokopileri çekilerek muhasebe departmanına verildi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 19. GÜN – Muhasebeden kesilen faturaya göre  SBBUP  tan  imal bildirim formu düzenlendi. Tertip Edilen imal bildirim formuna göre  Excel ’ den ticari girişlerden hammadde düşümleri yapıldı. Hazırlanan İmal bildirim formu geçici ÜBF dosyasına kaldırıldı.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 20. GÜN – Ticari girişlerin 2014 seneyi Excel kayıtları kalan ölçüleri ile 2014 seneyi kalan SBBUP programı ölçülerinin tek tek yakalayıp yakalamadığı hakimiyet edildi.Yakalamayan operasyonlar ayıklanarak  düşümleri incelendi.Noksan veya aşırının neden kaynaklandığı bulunarak düzenlendi. Muhasebe departmanından  istenen  harekât formları bulundu. İstenen harekât formlarının fotokopileri çekilerek muhasebe departmanına verildi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 21. GÜN – Faturası muhasebe tarafından kesilen bölge içi hurda satışının harekâtları işletmenin bağlı olduğu Gümrük Müşavirliği tarafından yapıldı. Hurda satışı için istenen Hür bölge harekât formunun fotokopisi çekilerek alakalı departmana  sevk edildi. Excel e gümrükten gelen harekât formlarını harekât form numarasına göre sıralanıp  ticari giriş kayıtları yakalandı. Excel e ticari giriş kayıtları yapılan harekât formlarını  işletmenin özel olarak kullandığı programa referans numaraları ile form cetmeleri  yapıldı.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 22. GÜN – Excel e ticari giriş kayıt edilen ve özel programa form cetmeleri yapılan  hür bölge harekât formları tarih ve numara sırasına göre sıralanarak dosyalara kaldırıldı. Ticari girişlerin 2015 seneyi Excel kayıtları kalan ölçüleri ile 2015 seneyi kalan SBBUP programı ölçülerinin tek tek yakalayıp yakalamadığı hakimiyet edildi. Yakalamayan operasyonlar ayıklanarak  düşümleri incelendi.Noksan veya aşırının neden kaynaklandığı bulunarak düzenlendi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 23. GÜN – Muhasebeden kesilen faturaya göre SBBUP tan  imal bildirim formu düzenlendi. İmal bildirim formu kumpaslarken kulladığımız malzemeleri Excel deki ticari girişlerinden düşümleri yapılarak geçici ÜBF dosyasına kaldırıldı. Muhasebeden istenen faturalara göre istenen faturanın harekât formu evrağı bulunup muhasebeye verildi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 24. GÜN – Gümrükten gelen ve mevzusu sarf malzemesi, demirbaş, yatırım ve kuruluş olanlar sıraya dizilerek işletmenin kullandığı özel programa kaydolundu. Kaydolunan harekât formları muhasebeye teslim edildi. İşletmenin bulunduğu hür bölgeden başka bir deyişle Bursa hür bölgeden Ege hür bölgesine mülk çıkışı yapıldı. Hür bölgelere mülk giriş-çıkışı tertip etmeleri:Hür Bölgeler Uygulama İdaremeliği ’nin 33.  Maddesine istinaden, bölgelere mülk giriş ve çıkışları, Hür Bölgelere Mülk Giriş ve Çıkışı mevzulu Genelde kapsamında yürütülür.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 25. GÜN – Harekât formları dosyalanırken incelendi ve bazı harekât formlarının ön statüsünün olduğu kimilerinin ise olmadığı tanımlandı.

Ön Statü belgesi: Hür bölgeye yurt dışından ve yurt içinden getirilen mülklerin hür dolaşımda olup olmadıklarını göstermek için tertip edilen belgedir. Ön statü belgesi hür bölge gümrük yöneti tarafından  onaylanır. Firmada Excel ’ de yakalanan ticari giriş dosyasında hür dolaşımda olmayanları belirtmek için SBIF numaraları  yeşile boyanır.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 26. GÜN – Dahilde harekâta kapsamında Türkiye ’ ye emekçilik görecek malzeme çıkartmak için kıymetsiz çıkış faturası düzenlendi. Faturanın üzerinde kıymetsiz ve emekçilik gördükten sonra geri gelecek ibareleri vardı. Fatura  işletmenin özel olarak kullandığı programdan kesildi. Kesilen fatura gümrük müşavir işletmemize teslim edildi. Şirket gümrük harekâtlarını böylece başlatacaktır.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 27. GÜN – İşletmenin bağlı olduğu gümrüğe gidilerek  gümrükten gelen Harekât formlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olundu.

Gümrükteki hür bölge harekât formu işleyişi: İşletmenin muhasebe deparmanında kesilen faturaların bölgeden yurtdışına çıkış ve bölgeden Türkiye ’ ye çıkış olduğu tanımlandı. Kesilen faturaya göre başka bir deyişle bölgeden yurt dışına çıkış veya bölgeden Türkiye ’ ye  çıkış hangisi ise SBBUP ’tan  faturaya bakılarak alakalı yerler doldurularak harekât formları çıkartıldı. Çıkartılan harekât formları gereken alakalı yerlere iletildi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 28. GÜN – İşletmenin özel olarak kullandığı programdan stok hakimiyet sayfasına gelinerek Excel ’ deki stokta gözüken harekât formlarının numarası ile özel kullandığımız programda aratıldı. Excel deki harekât formlarının ölçüleri ile programdaki harekât formlarının ölçüleri karşılaştırıldı. Excel deki ölçülerle  programdaki aynı olmayan ölçülerin farkı alındı. Farkı alınanlar düşülecekler dosyasına kaydolundu. Düşülecekler dosyası  muhasebeden kesilen faturaya göre tertip ettiğimiz imal bildirim formu için  hammadde olarak kullanıldığı görüldü.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 29. GÜN – Ticari girişlerin 2015 seneyi excel kayıtları kalan ölçüleri ile 2015 seneyi kalan SBBUP programı ölçülerinin tek tek yakalayıp yakalamadığı hakimiyet edildi.Yakalamayan operasyonlar ayıklanarak  düşümleri incelendi.Noksan veya aşırının neden kaynaklandığı bulunarak düzenlendi. Muhasebe departmanından  istenen  harekât formları bulundu. İstenen harekât formlarının fotokobileri çekilerek muhasebe departmanına verildi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK HAKİMİYET 30. GÜN – Muhasebeden kesilen faturaya göre  SBBUP  tan  imal bildirim formu düzenlendi. Tertip Edilen imal bildirim formuna göre  Excel ’ den ticari girişlerden hammadde düşümleri yapıldı. Hazırlanan İmal bildirim formu geçici ÜBF dosyasına kaldırıldı.

30 Günlük Sigorta Acentesi Staj Defteri içeriğimize göz atmayı unutmayınız.
Oy Ver